Cele Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

 
Celem działalności Stowarzyszenia jest m.in.:

 • Zapewnienie kompleksowej opieki ubezpieczeniowej swoim członkom
 • Wsparcie w tworzeniu i obsłudze programów ubezpieczeń grupowych
 • Wspieranie i informowanie ubezpieczonych o przysługujących im prawach
  i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeń
 • Pomoc poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom
 • Podejmowanie działań w zakresie dobroczynności, w tym wspomaganie technicznie,
  szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
 • Wszystkie cele Stowarzyszenia zawarte są w naszym Statucie

Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez:

 • Oferowanie członkom Stowarzyszenia szerokiej oferty ubezpieczeniowej
 • Umożliwienie członkom Stowarzyszenia korzystania ze zniżek i ofert specjalnych
 • Promowanie idei ubezpieczeń
 • Wsparcie członków Stowarzyszenia w procesie likwidacji szkód
 • Oferowanie produktów współpracujących podmiotów
 • Inne działania określone w Statucie