Dane rejestrowe

Forum Grup Zawodowych
Al. Jerozolimskie 47/12
00-697 Warszawa

Tel. 22 696 96 86
Fax. 22 628 30 86
e-mail: biuro@sfgz.pl
www.sfgz.pl

NIP: 701-038-79-32
REGON: 146771840
KRS: 0000468913