Zostań Członkiem Stowarzyszenia:

Adres korespondencyjnyOświadczenia fakultatywne

Brak akceptacji następuje z chwilą odznaczenia danego oświadczenia

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne krajowe lub zagraniczne (cudzoziemiec) niezależnie od miejsca zamieszkania, bądź osoby prawne krajowe lub zagraniczne, niezależnie od lokalizacji siedziby, wspierające działalność Stowarzyszenia, które zostaną przyjęte przez Zarząd do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających.

Członkostwo w Stowarzyszeniu:

  • Jest bezpłatne!
  • Pozwala na otrzymywanie specjalnych ofert i promocji
  • Upoważnia do zniżek w wybranych umowach ubezpieczenia
  • Daje możliwość skorzystania z pomocy w przypadku wypadku
  • Umożliwia dostęp do pomocy prawnej
  • Umożliwia dostęp do serwisu internetowego Stowarzyszenia