Korzyści wynikające z przynależności
do Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

 • DARMOWE CZŁONKOSTWO
 • Możliwość ubezpieczenia on-line
 • Minimum formalności
 • Wybór programu ubezpieczeniowego w zależności od indywidualnych potrzeb
 • Najniższa składka ubezpieczeniowa
 • Szeroki zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej
 • Możliwość kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej nawet po zmianie pracy
 • Dostęp do swoich umów ubezpieczenia poprzez Serwis Internetowy
 • Pomoc prawna przy wypłacie świadczeń
 • Pomoc przy likwidacji szkód i roszczeń
 • Bezpłatne porady prawne, konsultacje mailowe bądź telefoniczne
 • Wymiana informacji oraz dostęp do fachowej wiedzy doświadczonych
  pracowników branży ubezpieczeniowej
 • Wzajemne wsparcie, pomoc oraz doradztwo Członków FGZ
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, imprezach kulturalnych organizowanych przez FGZ
 • Dodatkowe benefity
 • Możliwość skorzystania z produktów oferowanych przez podmioty
  współpracujące ze Stowarzyszeniem