Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych powstało w odpowiedzi na potrzeby grup zawodowych,jak również osób indywidualnych, dając im możliwość czerpania korzyści
z szeregu dedykowanych ofert.

Naszym Członkom pragniemy zapewnić możliwość ubezpieczenia swojego życia, zdrowia
i majątku w najniższych cenach, a także otoczyć ich opieką przez cały okres trwania ochronny ubezpieczeniowej.

W ramach współpracy z naszymi partnerami oferujemy:

  • Usługi agencyjne
  • Usługi brokerskie
  • Tworzenie grupowych programów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorców
  • Usługi w ramach likwidacji szkód
  • Doradztwo prawne
  • Usługi w ramach Prawa zamówień publicznych

Działania te realizowane są w oparciu o indywidualne potrzeby Członków FGZ,
współpracę z licencjonowanych brokerem ubezpieczeniowym oraz
znajomością runku ubezpieczeń.

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych dodatkowo angażuje
się w działania mające na celu pomoc środowisku osób
poszkodowanych w wypadkach w pracy, przede wszystkim
w dochodzeniu roszczeń i odszkodowań.