OFERTY


PZU ERGO Hestia Generali Inter Risk Warta. Uniqa

Czy budynek zbudowany jest z materiałów palnych takich jak drewno, konstrukcja szkieletowa drewniana, pokrycie dachu wykonane jest z drewna lub słomy/trzciny?

TAK NIE

Czy w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiła co najmniej 2 razy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy ubezpieczenia powódź?

TAK NIE

Umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta w ramach programu, konieczna jest indywidualna ocena ryzyka, prosimy o kontakt z agencją:

EKU Partner Sp. z o.o.
Tel. 22 622 12 01
E-mail: biuro@ekupartner.pl

x

W związku z wprowadzeniem do ubezpieczenia L4 nowych wariantów, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia z ochroną od 01 września 2015r. będzie od 13 sierpnia 2015r.

OK x