SFGZ » Straż miejska

Aktualności

 • List otwarty zarządu Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

  27 stycznia 2015

  Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych zostało powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie jest całkowicie polską jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy…

  Czytaj dalej »
 • UBEZPIECZENIE L4

  6 października 2014

  Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych przy pomocy brokera Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. jako jedyne na rynku wynegocjowało program Ubezpieczenie L4 skierowany do wszystkich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy w odpowiedzi na zmiany wprowadzone poprzez ustawę z dnia 24 stycznia 2014r. dotyczącą m.in. obniżenia wysokości świadczeń otrzymywanych przez Funkcjonariuszy Służb Mundurowych przebywających na zwolnieniu lekarskim do 80% uposażenia zasadniczego…

  Czytaj dalej »