Zgłoś szkodę lub roszczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Stowarzyszenie Forum Grup zawodowych z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/12. 00-697 Warszawa dla celów zgłoszenia szkody lub roszczenia. Podanie danych jest dobrowolne. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.


Pomagamy naszym członkom w uzyskaniu odszkodowań
w przypadku wypadku! Za naszym pośrednictwem możesz zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń.

Stowarzyszanie Forum Grup Zawodowych w zakresie swojej działalności oraz zawartych umów ubezpieczenia grupowego w przypadku wypadku swoim członkom zapewnia wsparcie polegające na:

 • Udostępnieniu druków i formularzy dotyczących zgłoszenia Szkody
 • Udostępnianie danych teleadresowych i kontaktowych Zakładów Ubezpieczeń
 • Udostępnienie dokumentacji dotyczącej danej umowy ubezpieczenia
 • Pośrednictwo w procesie likwidacji szkody, w ramach umowy ubezpieczenia, w ramach której Stowarzyszenie jest Ubezpieczających w ramach obowiązujących przepisów prawa

Dodatkowo w zakresie prowadzonej współpracy
z podmiotami trzecimi Stowarzyszenie umożliwia współpracę osób poszkodowanych w wyniku wypadku,
w szczególności w zakresie:

 • Szkody dotyczące wypadków komunikacyjnych –
  w szczególności w zakresie ubezpieczeń OC/AC
 • Wypadki przy pracy
 • Ubezpieczenia domów/mieszkań oraz budynków gospodarczych – powodzie, pożary, wichury oraz kradzieże
 • Wypadki w gospodarstwach rolnych w zakresie OC rolnika
 • Odszkodowań za skutki błędów medycznych
 • Wypadki wynikające z zaniedbań innych osób –
  np. na oblodzonych chodnikach lub ulicach

Wstępna analiza danego wypadku jest bezpłatna
i nie wymaga podpisywania żadnej umowy!