UBEZPIECZENIE L4

admin 6 października 2014

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych przy pomocy brokera Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. jako jedyne na rynku wynegocjowało program Ubezpieczenie L4 skierowany do wszystkich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy w odpowiedzi na zmiany wprowadzone poprzez ustawę z dnia 24 stycznia 2014r. dotyczącą m.in. obniżenia wysokości świadczeń otrzymywanych przez Funkcjonariuszy Służb Mundurowych przebywających na zwolnieniu lekarskim do 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami.
Ubezpieczenie L4 umożliwia otrzymanie do 100% wysokości uposażenia przebywających na zwolnieniach lekarskich Funkcjonariuszy Służb Mundurowych/Żołnierzy.
Zakres Ubezpieczenia L4 obejmuje:

 • Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia Funkcjonariusza Służby Mundurowej/Żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)
 • Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy – wyrównanie 20% uposażenia Funkcjonariusza Służby Mundurowej/Żołnierza (ZWOLNIENIE LEKARSKIE)– opieka nad dzieckiem/ chorym członkiem rodziny
 • Ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego

Możliwość ubezpieczenia: www.ubezpieczeniel4.pl

 • Korzyści z Ubezpieczenia L4:
 • Do 100 % płatne zwolnienia lekarskie
 • Dodatkowo ubezpieczenie nieszczęśliwego wypadku
 • Najniższa składka ubezpieczeniowa 9,90 zł/mc
 • Możliwość ubezpieczenia on-line
 • Minimum formalności
 • Darmowe członkostwo w Stowarzyszeniu Forum Grup Zawodowych
 • Pomoc prawna przy wypłacie świadczeń
 • Pomoc przy likwidacji szkód i roszczeń
 • Bezpłatne porady prawne, konsultacje mailowe bądź telefoniczne
 • Wymiana informacji oraz dostęp do fachowej wiedzy doświadczonych
 • pracowników branży ubezpieczeniowej
 • Wzajemne wsparcie, pomoc oraz doradztwo Członków FGZ
 • Udział w szkoleniach, konferencjach, imprezach kulturalnych organizowanych przez FGZ
 • Możliwość skorzystania z produktów oferowanych przez podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem