Zarząd Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

PIOTR KUMIĘGA- Prezes Zarządu

Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych
w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  – Ubezpieczenia Społeczne.

Z branżą ubezpieczeniową związany jest od kilkunastu lat. Twórca GRUPY EKU, gdzie
w Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o. o. oraz EKU Invest Sp. z o.o.
pełni funkcje Prezesa Zarządu, natomiast w EKU Konsulting Sp. z o.o.
– Wiceprezesa Zarządu.

ARKADIUSZ PRZYBYSZEWSKI- Członek Zarządu

Absolwent Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód
Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii
Finansów w Warszawie.

Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 r. Od roku 2003 związany
z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z  o. o. gdzie pełni
funkcję Członka Zarządu. Podczas ponad dziesięcioletniej pracy
uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów
ubezpieczenia m.in. dla Straży Granicznej, Izby Celnej,
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Posiada
doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań
przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Organizator szkoleń związanych
z problematyką ubezpieczeń.